Jakie ubezpieczenie zapewnia armator?
Sprawdź poniżej!

Na ubezpieczenie jachtu składają się:
  • Ubezepieczenie OC - czyli Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej
    Zapewnia ono pokrycie szkód, które zostały spowodowane przez właściciela, gości lub załogę
    w stosunku do osób trzecich w związku z użytkowaniem jachtu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe.
  • Ubezpieczenie CASCO
    Jest to dobrowolne ubezpieczenie jachtu na wypadek zdarzeń losowych.
Czy uczestnik rejsu jest ubezpieczony w zakresie NNW?
TAK. Klub zapewnia wszystkim uczestnikom swoich rejsów ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie. Ponadto może służyć swoim doświadczeniem oraz doradztwem w zakresie zawierania dodatkowych ubezpieczeń w tym zakresie.
OWU oraz szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia NNW możecie otrzymać drogą mailową po wcześniejszym wysłaniu zapytania na nasz adres: biuro@atol.waw.pl
Odwiedziło nas
użytkowników

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966