OFERTA SZKOLENIOWA

W ramach prowadzonej działalności organizujemy
oraz współorganizujemy kursy, warsztaty oraz szkolenia
w następujących dziedzinach:

 

SZKOLENIE ITR (Indywidualne techniki ratunkowe) 
Organizowane wspólnie z
Ośrodkiem Szkolenia Ratownictwa Morskiego MAYDAY w Gdyni, zgodne z konwencją STCW. Jest to podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na morzu i obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne (m.in ćwiczenia z tratwą na basenie, użycie pirotechniki i inne). Kurs jest specjalnie dostosowany dla potrzeb żeglarzy. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik uzyskuje stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Morski w Gdyni. 

WARSZTATY NAWIGACYJNE
obejmujące przede wszystkim tematykę związaną z bezpieczeń-stwem żeglugi, prawem drogi morskiej, wykorzystaniem map elektronicznych oraz automatycznego systemu identyfikacji (AIS), przygotowujące do czynnego pełnienia wachty nawigacyjnej załogantów oraz przyszłych oficerów.

SZKOLENIE MOTOROWODNE
organizowane  wspólnie z firmą
Evenboats,  w tym przede wszystkim szkolenie na patent sternika motorowodnego, szkolenie na licencję na holowanie narciarza wodnego i innych obiektów pływających oraz szkolenie w pływaniu na nartach wodnych lub wakeboard.

OBSŁUGA SILNIKA
na jachcie morskim, zasady eksploatacji oraz konserwacji silnika diesel, identyfikacja usterek oraz drobne naprawy połączone z praktycznymi ćwiczeniami.

 

Zapewniamy rzetelną wiedzę oraz zajęcia prowadzone pod okiem doświadczonych specjalistów. Szczegóły poszczególnych szkoleń znajdziecie na naszej stronie lub też bezpośrednio na stronach współpracujących z nami organizacji. 

Zachęcamy do udziału, gdyż samodoskonalenia nigdy za wiele, a zdobytą przez nas wiedzę oraz doświadczenie prędzej czy później morze zweryfikuje!

Polecamy szkolenia!

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966