Zebranie Sprawozdawcze i podsumowanie roku 2019

W ubiegłą sobotę 22 lutego odbyło się Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące całokształt działalności naszego Oddziału w 2019 roku. Dokonano oceny realizacji uchwały z roku poprzedniego oraz głównych zadań Statutowych, gospodarki finansowej, wolontariatu, a także zaprezentowano kierunek dalszych działań klubu.`


Jednym z najważniejszych wydarzeń zeszłego roku było przekształcenie Oddziału "ATOL" w terenowy oddział Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA” posiadający osobowość prawną. Akt ten nastąpił 16 maja 2019 r. wraz z wpisem do rejestru pod nowym numerem KRS 0000785966.
Odwiedziło nas
użytkowników

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966