Szkolenie ITR - marzec 2018


Gorąco zachęcamy do udziału w organizowanym przez nas wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń Ratownictwa Morskiego "MAYDAY"

kursie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR)

Szkolenie zostało specjalnie dopasowane do potrzeb żeglarzy i na pewno dostarczy Wam dużo praktycznej wiedzy oraz pozwoli udoskonalić swoje umiejętności. Zakres kursu obejmować będzie m.in.:

- rodzaje zagrożeń życia na morzu,

- sygnały wzywania pomocy na morzu wg. MPDP,

- organizacja ratowania życia na morzu w Polsce i na świecie,

- wyposażenie ratunkowe statków oraz jachtów morskich w indywidualne oraz zbiorowe środki ratunkowe,

- skuteczne techniki ewakuacji ludzi z pokładów statków oraz jachtów,

- techniki ratowania rozbitków,

- ewakuacja załogi przez śmigłowiec.

Zaplanowany przez nas kurs obejmie swoim zakresem wykłady oraz część praktyczną w postaci zajęć na basenie z wykorzystaniem indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych (m.in. pasy ratunkowe, kombinezony ratunkowe, pneumatyczna tratwa ratunkowa) oraz ćwiczeń w praktycznym wykorzystaniu pirotechnicznych środków sygnałowych (rakiety spadochronowe, pochodnie ręczne oraz pławki dymne).


Termin najbliższego szkolenia: 29 - 30 marca 2018

Miejsce kursu: Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego "Mayday"

ul. Batorego 28/32, 81-366 Gdynia

Atrakcyjna cena: 350 zł + 20 zł (opłata za certyfikat)

W przypadku chęci zasięgnięcia szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny (698-780-560 lub 508 199 339) lub mailowy (biuro@atol.waw.pl)


Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat wystawiony przez Urząd Morski w Gdyni (ważność certyfikatu wynosi 5 lat) potwierdzający, iż kursant jest odpowiednio przeszkolony w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW (ang. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).


* Osobom, którym kończy się ważność posiadanego świadectwa ITR przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem koniecznym do odbycia przeszkolenia jedynie uaktualniającego w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych jest posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem szkolenia. W celu udokumentowania praktyki pływania należy wypełnić tzw. "Wyciąg pływania" oraz dołączyć do niego kopię odpowiednich wpisów do Książeczki Żeglarskiej (mowa tu o zawodowej Książeczce Żeglarskiej wydawanej przez Urzędy Morskie, a nie Sportowych książeczkach żeglarskich wydawanych przez PZŻ). W przypadku wątpliwości służymy pomocą.

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966