KOMUNIKAT Zarządu ATOL-u z dn. 21.04.2020 r.

Szanowni Członkowie i Sympatycy Oddziału „ATOL” Jacht Klubu MW „Kotwica”, Żeglarze!


Mając na uwadze wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19.04. 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), Zarząd Klubu podjął decyzję o modyfikacji zasadniczych przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 rok. Przedstawiamy skorygowany Komunikat nr 1* z zaznaczonymi na czerwono zmianami. W zależności od rozwoju sytuacji w kraju i na świecie Komunikat może ulec dalszym zmianom.

Zalecamy śledzenie ewaluacji zmian w zasadach bezpieczeństwa przeprowadzanych przez Ministerstwo Zdrowia RP i komunikatów o przejściu do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przyniosą one możliwość wznowienia pracy klubu, w tym przede wszystkim organizacji naszych rejsów.
Z żeglarskim pozdrowieniem

komandor Oddziału "ATOL"

Włodzimierz Gaul* Plan Działalności Oddziału „ATOL” w 2020 r. - KOREKTA


Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966