Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze JKMW Kotwica

W sobotę 24 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica. Podsumowano czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu, udzielając mu absolutorium, przegłosowano uchwałę z zadaniami na lata 2018 - 2022 oraz dokonano wyboru nowych władz Klubu. Komandorem Klubu został cieszący się niesłabnącym zaufaniem kol. Edward Kinas

Za najważniejsze z planowanych zadań uważamy dalszy, strukturalny rozwój Klubu poprzez m.in. uzyskanie osobowości prawnej przez jego Oddziały w 2019 roku. Kolejnym ważnym zadaniem jest uczestnictwo w jubileuszu 100-lecia Marynarki Wojennej RP oraz 60-lecia Klubu. Nowo wybranym władzom życzymy owocnej pracy i trzymamy kciuki za powodzenie wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć!

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966