Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ATOL-u

Zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie na 2017 rok informujemy, że tegoroczne

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ATOL-u odbędzie się 04.02.2017 r. (sobota)

o godz. 10:30 w siedzibie Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy ulicy Hożej 35/18 w Warszawie (domofon, III p.). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz prosimy o powiadomienie koleżanek i kolegów klubowych.

Program zebrania: 1. Otwarcie zebrania, powołanie prowadzącego zebranie, powołanie protokolanta. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ATOL-u w roku 2016. 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz przedstawienie założeń na rok 2017. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 8. Wybór delegatów. 9. Wolne wnioski - propozycje wniosków do uchwały, działania zaplanowane na rok 2016. 10. Zatwierdzanie projektu uchwały. 11. Zakończenie zebrania. Drugi termin zebrania: 04.02.2017 r. godz. 10:45 Zarząd JKMW „KOTWICA” Oddział „ATOL” w Warszawie

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966