Odwiedziło nas
użytkowników

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ATOL-u

01/01/2017

Zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie na 2017 rok informujemy, że tegoroczne

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ATOL-u odbędzie się 04.02.2017 r. (sobota)

godz. 10:30 w siedzibie Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy ulicy Hożej 35/18 w Warszawie (domofon, III p.). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz prosimy o powiadomienie koleżanek i kolegów klubowych.

 

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania, powołanie prowadzącego zebranie, powołanie protokolanta.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ATOL-u w roku 2016.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz przedstawienie założeń na rok 2017.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
8. Wybór delegatów.
9. Wolne wnioski - propozycje wniosków do uchwały, działania zaplanowane na rok 2016.
10. Zatwierdzanie projektu uchwały.
11. Zakończenie zebrania.

Drugi termin zebrania: 04.02.2017 r. godz. 10:45

Zarząd JKMW „KOTWICA”
Oddział „ATOL” w Warszawie

 

 

 

 

Powiązane:

Please reload