KOMUNIKAT na 2016 rok oraz Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ATOLu

Zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie na 2016 rok informujemy, że tegoroczne

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ATOL-u odbędzie się 23.01.2016 r. (sobota)

o godz. 10:30 w siedzibie Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego przy ul. Wał Miedzeszyński 397 (budynek MOS). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz prosimy o powiadomienie koleżanek i kolegów klubowych. Program zebrania: 1. Otwarcie zebrania, powołanie prowadzącego zebranie, powołanie protokolanta. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ATOL-u w roku 2015. 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz przedstawienie założeń na rok 2016. 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 8. Wybór delegatów. 9. Wolne wnioski – propozycje wniosków do uchwały, działania zaplanowane na rok 2016. 10. Zatwierdzanie projektu uchwały. 11. Zakończenie zebrania. Drugi termin zebrania: 23.01.2016 r. godz. 10:45 Zarząd JKMW „KOTWICA” Oddział „ATOL” w Warszawie PS. Aby dojechać do WOZŻ samochodem (Wałem Miedzeszyńskim) należy zjechać w prawo z pasa prowadzącego na Most Łazienkowski - patrz zdjęcie satelitarne.

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966