Odwiedziło nas
użytkowników

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966

KOMUNIKAT na 2016 rok oraz Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ATOLu

01/01/2016

Zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie na 2016 rok informujemy, że tegoroczne

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ATOL-u odbędzie się 23.01.2016 r. (sobota)

o godz. 10:30 w siedzibie Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego przy ul. Wał Miedzeszyński 397 (budynek MOS). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz prosimy o powiadomienie koleżanek i kolegów klubowych.

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania, powołanie prowadzącego zebranie, powołanie protokolanta.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ATOL-u w roku 2015.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz przedstawienie założeń na rok 2016.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
8. Wybór delegatów.
9. Wolne wnioski – propozycje wniosków do uchwały, działania zaplanowane na rok 2016.
10. Zatwierdzanie projektu uchwały.
11. Zakończenie zebrania.

Drugi termin zebrania: 23.01.2016 r. godz. 10:45

Zarząd JKMW „KOTWICA”
Oddział „ATOL” w Warszawie

PS.
Aby dojechać do WOZŻ samochodem (Wałem Miedzeszyńskim) należy zjechać w prawo z pasa prowadzącego na Most Łazienkowski - patrz zdjęcie satelitarne.

 

 

 

Powiązane:

Please reload