Jakie są całkowite koszty rejsu?
Sprawdź poniżej!

Czym jest kojowe?
Jest to opłata na rzecz klubu przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania jachtu.
Ponadto na koszt rejsu morskiego składają się:
  • kasa jachtowa tj. składka na paliwo, prowiant i porty;
    Jej wysokość jest ustalana wspólnie z kapitanem przed rozpoczęciem rejsu morskiego (z reguły 35 zł za dobę). Pieniądze te są zbierane oraz rozliczane przez uczestników rejsu. Z uwagi na fakt, iż współpracujący z nami kapitanowie nie otrzymują wynagrodzenia za odpowiedzialność jaką ponoszą za załogę oraz jacht, zwyczajowo nie partycypują oni w ww. kosztach.  
  • dojazd na miejsce zaokrętowania oraz powrót z miejsca wyokrętowania;
Czym jest kaucja?
Kaucja jest zabezpieczeniem szkód powstałych w trakcie użytkowania jachtu przez uczestnika nie objętych polisą ubezpieczeniową jachtu (są to np. uszkodzenia drobne, takie jak zgubienie części wyposażenia, uszkodzenie instalacji sanitarnej, itp.).
Wysokość kaucji mieści się w przedziale od 200 do 300 zł w zależności od długości rejsu oraz liczby jego uczestników. Więcej informacji na temat kaucji znajdziecie w naszym Regulaminie Rejsów Morskich.

Oddział "ATOL" Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

ul. 11 listopada 17/19, 03-446-Warszawa, Polska   KRS: 0000785966